Domů Historie Technika Zásahy Naše činnost Rozdělení směn Akce Kontakty
Dnes je úterý 28.03.2023, svátek slaví Soňa a od 18:30 slouží směna č.4

Naše činnost

Výjezdy k požárům na letišti a jeho okolí

Naše jednotka zabezpečuje letecký provoz v rámci požární ochrany. Nejnebezpečnějším okamžikem jsou starty a přistání letadel, pojíždění a manipulace s leteckým palivem. V době, kdy není letecký provoz jednotka zasahuje na přilehlých veřejných a místních komunikacích v obci Mošnov a jeho okolí.

 

Výjezdy k autonehodám na letišti a jeho okolí

Z důvodu, že je naše jednotka vybavena kvalitním destrukčním zařízením i zdravotními prostředky, býváme povoláváni k autonehodám v blízkosti letiště. Spolupracujeme pak s rychlou lékařskou službou, vrtulníkem rychlé záchranné služby, složkami Hasičských záchranných sborů a Policie ČR.

 

Výjezdy k ropným haváriím a jiným technickým haváriím

Každý den, v rámci leteckého provozu se do letadel přečerpávají tuny leteckého paliva. Našim úkolem je, že v případě menšího, ale i velkého úniku paliva musíme zabezbečit, aby nedošlo k ekologické havárii. Z tohoto důvodu jsme vybaveni sorbčními materiály.

 

Asistence při tankování LPH s cestujícími na palubě letadla

Na vyžádání kapitána letadla provádí jednotka požární asistenci při plnění LPH. Tato činnost je prováděna z důvodu přítomnosti osob na palubě letadla, aby jednotka v případě požáru zajistila únikové cesty a evakuaci cestujících.
Požární asistence je prováděna také při motorových zkouškách a nahazování motoru po opravách.

 


Asistence při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím

Při svářečských a paličských pracích v prostoru, kde hrozí vznik požáru, se provádí tzv. dozor při svařování. V písemném povolení k dané činnosti je určen postup prováděných prací, včetně zabezpečení z naší strany.
Důraz je kladen taktéž na následný dozor a to minimálně 8 hodin po ukončení svářečkých prací.


Asistence při nastupování a vystupování tělesně postižených osob

Naše jednotka vypomáhá tělesně postiženým osobám při nástupování a vystupování z letadel. K této činnosti se využívá speciálně upravený vozík do zúžených prostor letadla. V mimořádných situacích se dále využívá vakuových a transportních lehátek.


Koordinace na VPD

Pracovníci útvaru se podílejí při koordinaci na VPD / vzletové a přístávací dráze. /
Jejich úkolem je organizovat práci na VPD, nebo v její blízkosti a to tak, že v případě nutnosti zajistí na žádost z TWR vyklizení techniky z pojížděcích a startovacích ploch a jejich blízkosti.Exkurze na ZPSL

Taktéž zajišťujeme na našem útvaru exkurze. Zájemce provedeme budovou ZPSL, garážemi, ukážeme vybavení záchranných a požárních automobilů, prakticky předvedeme jejich použití tak, jak bychom to prováděli při opravdových záchranných akcí.
Řezání motorovými pilami

Hojně se podílíme na různých hospodářských pracích, tam kde se používá naše technika jako motorová řetězová pila na dřevo, nebo motorové rozbrušovací pily na kovové materiály. Nejčastější práce jsou při likvidaci dřevitého porostu v okolí komunikací patřící k letišti.Likvidace obtížného hmyzu

Jednotka zasahuje v rámci organizace při likvidaci obtížného hmyzu.
Používá se speciální ekologický roztok, který se aplikuje tlakovým rozprašovačem. Pracovník je vybaven včelařskou kuklou, rukavicemi a holeňovou obuví.
Vyžaduje-li to situace, pak i dýchacím přístrojem, nebo kompletním protichemickým oblekem OPCH 90.
Požární a zdravotní zajištění sportovních akcí na letišti

Naše jednotka se podílela požární a zdravotní asistencí na zajištění různých sportovních akcí na letišti.
Např. závody motokár, Den NATO, Létající cirkus.
K dispozici byl první zásahový automobil Nissan, CAS a sanitní vozidla.


Odklízení nadměrného množství sněhu z letištních budov

Zima 2005-2006 nám přinesla velké množství sněhu a tak jsme byli nuceni se podílet na jeho likvidaci.
Výška sněhového nánosu se nepřetržitě sledovala a tam kde byla situace kritická, bylo nutné udělat opratření, aby nedošlo k samovolnému zřícení střech.
Zimní údržba pojížděcích ploch

V zimních měsících se aktivně podílíme na odklízení sněhu z pojížděcích a odbavovacích ploch, vzletové a přistávací dráhy, přilehlých komunikací či severní, nebo jižní stojánky.
Na úklid sněhu se využívá zimní technika údržby ploch, pluhy na podvozku Tatra, tanku T55, traktoru, zametací stroje Schorling atd.
Odstraňování překážek ze vzletové a přistávací dráhy

Na žádost TWR, pilotů a SVŘP zajišťujeme vzletovou a přistávací dráhu z hlediska bezpečnosti tak, aby na ní nebyla žádná překážka. Jedná se především o různé předměty, které by byly nebezpečné pro startující a přistávací letadla / mohou to být různé úlomky z betonových ploch, části různých dílů, ptáci, ale i jakýkoliv nepojízdný dopravní prostředek, nebo nepovolané osoby./
V případě, že by mohlo dojít k letecké nehodě z důvodu jakékoliv překážky na VPD, jsme schopni zasahovat na jakoukoliv část VPD do 3 minut, v kteroukoliv denní, či noční hodinu.

Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek