Domů Historie Technika Zásahy Naše činnost Rozdělení směn Akce Kontakty
Dnes je úterý 28.03.2023, svátek slaví Soňa a od 18:30 slouží směna č.4

Výcvik hasičů v Anglii

Výcvik letištních hasičů

 

Náš výcvikový týden jsme zahájili v neděli 3. dubna, kdy se naše čtveřice profesionálních hasičů z HZS letiště Leoše Janáčka Ostrava vydala do Prahy. Na letišti nás již čekalo pět kolegů z HZS letiště Praha Ruzyně. Společně jsme odletěli do Londýna a odtud jsme se přemístili do malého anglického městečka Durham Tees Valey (Teessede), které se nachází jihovýchodně od města Darllington.
V Tessede je malé mezinárodní letiště, v jehož prostorách je dislokováno školicí středisko International Fire Training Centrum (IFTC), kde se provádí výcvik hasičů z různých světových letišť a létajícího personálu. Rovněž zde probíhají školení hasičů z chemických podniků.
Po příjezdu do školicího střediska jsme byli seznámení s budovou, která slouží jako ubytovna, ale i jako stravovací a kulturní zařízení.

Den první.
V pondělí, následovalo po “pravé anglické snídani“ seznámení s našimi lektory Paulem a Carlou, kteří nás poučili o zásadách bezpečnosti práce, požární ochraně a nácvik práce s dýchacími přístroji
Dräger a jejich následnou kontrolou. Po zaškolení jsme byli seznámeni s ovládáním a používáním přidělených zásahových vozů typu SIMON. Nakonec došlo i na dlouho očekávané přemístění do výcvikové části letiště. Zde jsou rozmístěny trenažéry letadel od kategorie 5 až po kategorii 8, jako třeba ATR, Boeing 737, 767, Airbus A 380, vrtulník Sikorski S70, bojová  stíhačka, nádrže na LPG, nádrže na chemické látky, autocisterny, startovací agregáty, apod. Podle vyjádření školitelů mohou ve středisku imitovat až 120 různých typů havárií. Všechny tyto trenažéry jsme si osobně prošli a seznámili se s nimi. Překvapilo nás, že je jejich konstrukce v mnoha parametrech shodná s originály. Stejná výška, stejné rozmístění sedadel, způsoby otvírání dveří, rozmístění cargo prostorů, WC místností a rovněž kokpitů pilotů. Po seznámení s trenažéry a prohlídce následovaly nácviky hašení různých typů letadel. Ty probíhaly naostro a to s nácvikem hašení motorů vrtulových a proudových letadel, hašení podvozků za pomocí vody, pěny a práškových hasiv. „Poprvé jsme si v praxi ověřili, jak je u těchto typů požárů kombinace prášku s pěnou účinná. Roztříštěným proudem obklopíte a uzavřete hořící místo a do vnitřního prostoru roztříštěného proudu vložíte hadici od práškového přístroje, 2 krát – 3 krát spustíte hasicí přístroj a hořící prostor je okamžitě uhašen. Pak už stačí pouze ochlazovat pomocí vodního proudu.“ Upozorňuji, že každé zapálení jak podvozku, tak motoru bylo pomocí plynu, do kterého bylo přidáváno letecké palivo kerosin. Závěrem prvního dne si tak každá dvojce vyzkoušela, jak správně vyřešit situaci, což bylo také cílem prvního výcvikového dne.

Den druhý.
Po probuzení do pěkného anglického počasí jsme se přemístili pomocí našich vozů SIMON do výcvikové části letiště, kde nás už čekaly čtyři zásahové nácviky. Všechny nácviky byly v podstatě       „ostrými“ zásahy. Celá posádka byla připravena ve vozidlech. K událostem jsme vyjížděli na pokyn velitele zásahu. V tento den byly připraveny tyto varianty nácviku: hašení požáru motoru a podvozku u letadla typu ATR, hašení vrtulníku Sikorski S70 (hořící motor a palivo rozlité mimo vrtulník), hašení a vyprošťování osob při požáru na palubě letadla ATR .  Poslední tečkou dnešního dne bylo hašení motoru letadla Boeing 767 pomocí pěny a prášku. Po každém nácviku bylo vždy provedeno vyhodnocení zásahu. Při hodnocení jsme byli upozorněni na chyby, kterých jsme se jako zasahující družstvo dopustili (např. nevhodné rozmístění zásahové techniky, rozdělení místa zásahu, postup hašení, evakuace osob).

Den třetí.
Při prvním ranním nácviku se jednalo o simulaci srážky letadla typu Boeing 737 s hořícím sportovním letadlem, od kterého se rozšířil požár na dobíjecí agregát. Následně proběhl nácvik vyhledávání a vyproštění osob z obou letadel. Při druhém nácviku byla simulována srážka bojového letadla s vrtulníkem, včetně jeho požáru. Zde jsme prováděli hašení obou strojů najednou a vyhledávání přepravovaných osob, včetně pilota letadla, který se po srážce katapultoval. Po tomto nácviku se vedla rozšířenější diskuze, jelikož se při zásahu chybovalo. Ne nadarmo se říká: těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

V druhé polovině dne byl nácvik požáru stabilní nádrže na LPG s automobilovou cisternou, která plyn přečerpávala. Bylo potřeba dodat velké množství hasiva k ochlazování cisterny a nádrže pomocí přenosných monitorů. Současně probíhalo uzavření ventilů plynu pod vodním proudem. Zde se ukázala funkčnost ochrany proti propustnosti vody u zásahových obleků. Tento nácvik se prováděl s hořícím zemním plynem. Poslední nácvik dne byl velmi náročný, jelikož se jednalo o požár v prostoru přídě Boeingu 747 a záchrana cestujících. Při této činnosti jsme byli rozděleni do tříčlenných družstev, kde každé družstvo se muselo přes cargo prostory dostat do palubní části a zachránit jednoho pasažéra, který se nacházel pokaždé na jiném místě v trupu letadla. Při vyhledávání cestujících došlo ke vzniku několika požárů v prostorech, kde jsme tyto osoby vyhledávali. Zásah komplikovala vodní pára, která snižovala viditelnost a rovněž vysoká teplota v letadle od požáru. Všechny zachraňované osoby byly zdárně vyneseny ven ze zasažené části letadla. Tímto byl třetí den ukončen.

Den čtvrtý.
Byl tady poslední den výcviku a my jsme se těšili, jaké překvapení nám dnes Paul s Carlou nachystali. Výcvikový den jsme zahájili nácvikem hašení požáru motoru, podvozku, vytékajícího paliva pod tlakem a paluby letadla typu Boeing 767. Zde se hasilo a ochlazovalo pomocí monitorů z vozidel a rovněž pomocí útočných C proudů. Poté následovala likvidace požáru na palubě se záchranou pasažérů. Tento komplikovaný zásah nám ukázal, jak je při zásahu důležité rozmístění zásahové techniky, určení činnosti jednotlivých hasičů při průzkumu a hašení požáru na palubě letadla. Opět byla na palubě snížena viditelnost.  Při výcviku používají k zakouření vnitřních prostor sudy se zapálenou slámou, která vytváří hustý dým. Toto  zakouření je velice efektivní. „Musím se přiznat, že u tohoto nácviku jsme udělali podstatnou chybu v průzkumu a díky této chybě by zahynul malý pasažér. Na palubě letadla jsme přehlédli dítě. Druhým a zároveň posledním nácvikem, jak dnešního dne, tak celého kurzu, byla srážka vrtulníku s dopravním letadlem ATR a jejich následný požár. Zde bylo důležité hašení obou strojů a zároveň plošného požáru rozlitého paliva, vyproštění cestujících a posádek obou letadel. Za toto cvičení jsme byli pochváleni s tím, že došlo k výbornému rozmístění sil a prostředků a rovněž za příkladnou komunikaci mezi oběma družstvy. Jejich zásahy probíhaly ve vzdálenosti asi 200 metrů od sebe.

Po úklidu zásahové techniky bylo provedeno celkové vyhodnocení kurzu, předání certifikátů a rozloučení s našimi lektory, jelikož poslední den nás čekal náročný návrat do České Republiky.

„Co dodat na závěr?“ Celý výcvik v hašení letadel a vytékajícího paliva pod tlakem je velice přínosný. Jednalo se o velmi reálné zásahy hořících letadel. Je velmi přínosné, že při požáru hoří letecké palivo a ne pouze plyn. Rovněž se při hašení požáru používají obdobná hasiva, která jsou u jednotek HZS na letištích k dispozici. Ve výcvikových centrech v Německu se provádí hašení pouze vodou.

„Pokud mohu za naší jednotku HZS Letiště Ostrava a.s. mluvit, tak vřele doporučuji všem letištním hasičům projít si tímto kurzem.“

Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011 Výcvik hasičů v Anglii 08.04.2011

Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek