Domů Historie Technika Zásahy Naše činnost Rozdělení směn Akce Kontakty
Dnes je úterý 28.03.2023, svátek slaví Soňa a od 18:30 slouží směna č.4

Přehled zásahů jednotky za rok 2011

Zvolte rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
21.12.2011 15:10

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Jednotka zasahovala u dopravní nehody v blízkosti letiště. Po příjezdu na místo DN bylo zjištěno, že se jedná o nehodu osobního automobilu, který sjel z vozovky a zůstal převrácen na levý bok v příkopu. Řidička již byla mimo vozidlo a bez zjevného zranění. Jednotka zajistila místo nehody, provedla odpojení akumulátoru a kontrolu, zda nedošlo k úniku provozních kapalin. Poté vyprostila vozidlo zpět na komunikaci pomocí dvou lanových navijáků. Jednotka spolupracovala: Policie ČR

11.12.2011 14:44

Podezřelé zavazadlo

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání Policie ČR jednotka zasahovala na objekt odbavovací haly letiště Ostrava Mošnov. Příčinou bylo podezřelé zavazadlo ponechané v prostoru odbavovací haly. V takovém případě je na základě bezpečnostního plánu letiště považováno za potencionální nebezpečí, ve kterém může být umístěn nástražný výbušný systém. Jednotka provedla rozmístění a dbala pokynů velitele zásahu PČR. Po příjezdu specialisty - pyrotechnika, bylo zavazadlo prověřeno, NVS nebyl potvrzen. Později se k zavazadlu přihlásil jeho majitel, který ho v odbavovací hale zapoměl. Jednotka spolupracovala: PČR, Ostraha letiště

15.11.2011 09:35

Únik ropných látek

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka vyjela podruhé k úniku ropných látek v objektu hangáru. Průzkumem zjištěn únik leteckého paliva z letadla na ploše cca12 m2. Jednotka provedla zasypání uniklé ropné látky sorbentem Cansorb. K úniku leteckého paliva do kanalizace nedošlo.

11.11.2011 09:05

Únik ropných látek

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka vyjela k úniku ropných látek v objektu hangáru. Průzkumem zjištěn únik leteckého paliva z letadla na ploše cca8 m2. Jednotka provedla zasypání uniklé ropné látky sorbentem Cansorb. K úniku leteckého paliva do kanalizace nedošlo.

04.10.2011 17:32

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Po příjezdu na místo DN zjištěno, že jedná o osobní automobil, který se nacházel na střeše v poli. Řidič vozidla byl již mimo vozidlo. Jednotka řidiči poskytla předlékařskou pomoc. Po příjezdu Záchranné služby byla zraněná osoba předána k dalšímu ošetření. Jednotka provedla odpojení akumulátoru, dále provedla opatření, aby uniklé provozní kapaliny nevytékaly do volného prostranství. Místo zásahu bylo předáno jednotce HZS MSK Nový Jičín a naše jednotka se vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: PČR, HZS ČR a jednotky PO, Zdravotní záchranná služba

03.10.2011 00:42

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Petřvald

Jednotka vyjela k dopravní nehodě u města Petřvald. Po příjezdu na místo DN bylo zjištěno, že se jedná o nehodu nákladního automobilu, který sjel z vozovky do opravované části silnice. Celá souprava byla roztržena na tři části a řidič byl zaklíněný uvnitř kabiny. Ihned byly povolány další síly a prostředky. Po příjezdu HZS MSK si místo DN převzal velitel jednotky HZS Nový Jičín. Naše jednotka dále spolupracovala při vyproštění řidiče, osvětlovala celé místo zásahu. Po vyproštění řidiče se jednotka vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: PČR, HZS ČR a jednotky PO, Zdravotní záchranná služba

01.07.2011 16:01

Požár automobilu

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Jednotka vyjela k požáru osobního automobilu zn. Felicia na silnici I/58 u obce Petřvald. Prvotní zásah provedl pracovník čerpací stanice pomocí práškového hasicího přístroje. Jednotka prováděla ochlazování vnitřku i vnější části automobilu. Průzkumem byl zjištěn únik paliva z nádrže. Na zachycení úniku PHM byla použita úkapová vana a prostor pod vozidlem byl zasypán sorbentem Cansorb. Následně bylo provedeno měření teploty částí vozidla pomocí termokamery a odpojen akumulátor. Po příjezdu jednotky HZS Bílovec si jejich velitel přebral místo zásahu a naše jednotka se vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: PČR, HZS Bílovec

05.04.2011 07:40

Únik ropných látek

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka vyjela k úniku ropných látek na centrální odbavovací ploše. Průzkumem zjištěn únik paliva v množství cca 50l. Cansorbem bylo míšto úniku ohraničeno a poté zasypáno. Následně bylo letadlo z místa události odtaženo a cansorb byl smeten a předán k likvidaci. Během zásahu nedošlo k úniku paliva do kanalizace, čímž nebylo ohroženo životní prostředí.

29.03.2011 17:23

Únik ropných látek

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka vyjela k úniku ropných látek na jižní odbavovací ploše. Průzkumem zjištěn únik z automobilové cisterny, která měla poškozenou přírubu výtlačného zařízení. Byla použita záchytná nádoba, sorpční pleny a sorbent Cansorb. Z poškozené cisterny se pohonné hmoty přečerpaly do do přistavené prázdné cisterny. Smetený sorbent z cca 10m2 byl převezen k ekologické likvidaci. K úniku do kanalizace nedošlo.

12.03.2011 14:45

Požár

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka vyjela k požáru travnatého porostu v areálu letiště. Zasažená plocha cca 200m2. Nasazen 1 proud z CAS. Po likvidaci požáru provedena kontrola požářiště.

01.02.2011 05:40

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Jednotka vyjela k dopravní nehodě v obci Mošnov. Na místě již PČR a RZS, jednalo se o sraženou osobu v křižovatce u bazaru SITTA. Jednotka se podílela na řízení dopravy a pomoci s nakládáním zraněné osoby do vozidla RZS. Jednotka spolupracovala: PČR, RZS

31.01.2011 15:27

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Jednotka vyjela k dopravní nehodě v areálu bývalého vojenského letiště. Průzkumem zjištěn lehký střet dvou osobních automobilů, přičemž jedno sjelo mimo vozovku. Řidič si stěžoval na bolest hlavy, byla mu poskytnuta předlékařská péče a po příjezdu RZS byl předán do odborné péče. Na místě odpojen akumulátor, únik provozních kapalin se nepotvrdil. Jednotka spolupracovala: HZS MSK Nový Jičín, SDH Příbor, PČR, RZS

28.01.2011 15:24

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikacei mezi obcí Příbor - Studénka

Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici mezi obcí Příbor - Studénka. Po příjezdu na místo zásahu již jednotky HZS MSK ze stanice Nový Jičín a SDH Příbor prováděly zásah. VZ rozhodl, že SaP na místě zásahu jsou dostatečné a proto se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

19.01.2011 07:07

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/58 u obce Petřvald. Dvě vozidla našeho útvaru, marně hledala místo DN. Po příjezdu jednotky z HZS MSK NJ v hledání osobního havarovaného automobilu pokračovaly obě jednotky. Po telefonickém ověření oznamovatele nehody, kterým byl náhodný kolemjedoucí, jsme usoudili, že havarované vozidlo se v místě nehody již nenachází. Obě jednotky se vrátily na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS MSK Nový Jičín, PČR

17.01.2011 08:20

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/58 u obce Petřvald. Po příjezdu na místo DN bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o převrácené vozidlo a cca 100m od této nehody byla další DN, jednalo se o střet dvou osobních vozidel. Byla povolána RZS, jednotka na místě odpojovala akumulátory a zjišťovala možný únik provozních kapalin. Do příjezdu PČR se jednotka podílela na řízení dopravy. Zraněným osobám byla poskytnuta předlékařská péče a po příjezdu RZS jim byly osoby předány. Po příjezdu jednotky z HZS MSK Nový Jičín jim byla DN předána a naše jednotka se vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS MSK Nový Jičín, PČR, SDH Příbor

03.01.2011 05:12

Únik ropného produktu

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka zasahovala při úniku paliva na centrální odbavovací ploše. Pomocí sorbentu Cansorb byl únik paliva zlikvidován

02.01.2011 16:02

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Skotnice

Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/58 u obce Skotnice. Průzkumem bylo zjištěno, že havarované vozidlo se nachází mimo vozovku, převrácené na střeše. Zraněné 2 osoby, kterým byla poskytnuta předlékařská péče a ihned po příjezdu RZS byly osoby předány k dalšímu vyšetření. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a kontrolu úniku provozních kapalin, který se nepotvrdil. Po příjezdu jednotky HZS MSK NJ bylo místo DN předáno a jednotka se vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS MSK Nový Jičín, PČR

Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek