Domů Historie Technika Zásahy Naše činnost Rozdělení směn Akce Kontakty
Dnes je úterý 28.03.2023, svátek slaví Soňa a od 18:30 slouží směna č.4

Přehled zásahů jednotky za rok 2009

Zvolte rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
27.11.2009 13:04

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Jednotka HZS letiště Ostrava zasahovala u dopravní nehody na silnici I/58 u obce Petřvald, směr Stará Ves n.O. Po příjezdu jednotky již na místě zasahovala posádka převozového sanitního vozu, který v době nehody tímto úsekem projížděl. Střet osobního vozidla s nákladním vozidlem byl natolik devastující, že řidič osobního vozidla utrpěl zranění neslučitelná se životem. Řidič nákladního vozidla byl převezen k dalšímu ošetření. Jednotka po provedeném průzkumu zajistila místo nehody z hlediska PO, komunikace byla pro dopravu zcela uzavřena. Po příjezdu dalších jednotek HZS MSK bylo místo zásahu předáno veliteli HZS MSK stanice Bílovec, která pokračovala v odstraňování následků DN. Naše jednotka se vrátila na základnu z důvodu zajištění leteckého provozu. Jednotka spolupracovala: HZS Ostrava-Hrabůvka, HZS Nový Jičín-Bílovec, RLS, Policie ČR

26.11.2009 15:30

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Jednotka HZS letiště Ostrava zasahovala u dopravní nehody u obce Mošnov na silnici I/58. Průzkumem zjištěn střet dodávkového a osobního automobilu. Dodávka se nacházela na krajnici silnice a osobní automobil naproti v příkopu. Jednotka provedla zajištění místa nehody, odpojení akumulátorů a zkontrolovala, zda nedochází k úniku provozních kapalin. Současně s naší jednotkou se na místo DN dostavila sanitka RLS, která se postarala o dva zraněné řidiče. Do příjezdu Policie ČR se naše jednotka starala o řízení silničního provozu. Na pokyn PČR společně s jednotkou HZS MSK Nového Jičína byly odstraněny následky dopravní nehody. Jednotka spolupracovala: HZS Nový Jičín, RLS, Policie ČR

19.11.2009 09:34

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Petřvald na silnici I/58

Jednotka HZS letiště Ostrava zasahovala u dopravní nehody za obcí Petřvald na silnici I/58. Průzkumem zjištěn střet dvou osobních automobilů, řidiči se nacházeli již mimo vozidla. Jednotka provedla zajištění místa nehody, odpojení akumulátorů a zásyp uniklých provozních náplní z havarovaných vozidel pomocí sorbentu Cansorb. Řidiče z obou havarovaných vozidel si přebral ke kontrole lékař z RLS. Jednotka spolupracovala: HZS Ostrava-Hrabůvka, RLS, Policie ČR

08.10.2009 05:02

Tragická dopravní nehoda

Místo zásahu: Petřvald na silnici I/58

Jednotka HZS letiště Ostrava zasahovala u dopravní nehody za obcí Petřvald na silnici I/58. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o střet sanitního vozidla s nákladním automobilem Iveco. Účastníky nehody byly celkem 4 osoby, z čehož 2 osoby měly zranění neslučitelná s životem. Jednotka prováděla zajištění místa nehody, předlékařské ošetření zraněných osob, celkové osvětlení místa nehody a odpojení akumulátorů. Jednotka spolupracovala: HZS Ostrava-Hrabůvka, HZS Nový Jičín, RLS, Policie ČR

06.10.2009 12:40

Únik LPH při tankování letadla

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka HZS letiště Ostrava byla povolána k úniku LPH z přetlakového ventilu letadla Boeing 737-800 na centrální odbavovací ploše. Jednotka po provedeném průzkumu provedla zásyp uniklého paliva na rozloze cca 50m2 pomocí sorbentu Cansorb, cca 30kg. Jednotka spolupracovala: Pracovník plnění paliva, kapitán letadla

05.10.2009 14:34

Požár

Místo zásahu: Petřvaldík

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k požáru kůlny v obci Petřvaldík. Na místě zásahu již byly jednotky SDH, dále pak jednotka MSK Bílovec. Naše jednotka se dle VZ měla podílet na dodávání vody z CAS 55 MB a CAS 32 T 815 Jednotka spolupracovala: HZS Bílovec, HZS Ostrava-Hrabůvka, SDH Petřvald, SDH Petřvaldík, Policie ČR

22.09.2009 07:18

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 mezi obcemi Mošnov a Příbor

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k nehodě na silnici I/58 mezi Mošnovem a Přiborem, kde došlo k ropnému úniku. Průzkumem zjištěno, že silnice je potřísněna vytékajícím olejem z autojeřábu. Na likvidaci byl použit sorbent Cansorb v množství 21kg. Jednotka se podílela na ohraničení ropné skvrny kužely, tak aby nedocházelo k dalšímu jejímu přenášení, dále se podílela na řízení dopravy. Po příjezdu jednotky HZS z Bílovce jim bylo místo zásahu předáno a z důvodu leteckého provozu se naše jednotka vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: Policie ČR, HZS Bílovec

20.09.2009 10:49

Únik ropného produktu

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k ropnému úniku ze statické ukázky letadel při Dnech NATO. Bylo použito 42kg sorbentu Cansorb. Jednotka spolupracovala: Organizátoři, pilot letadla

14.09.2009 14:13

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Skotnice

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k dopravní nehodě u obce Skotnice. Průzkumem bylo zjištěno že účastníkem DN jsou celkem čtyři motorová vozidla. Ze dvou došlo k úniku provozních kapalin. K likvidaci byl použit sorbent Cansorb. Z jednoho motorového vozidla byl odpojen akumulátor. Ke zranění osob v tomto případě nedošlo, dopravní nehoda byla předána SDH Příbor. Jednotka se vrátila na základnu z důvodu leteckého provozu. Jednotka spolupracovala: Policie ČR, SDH Příbor

21.04.2009 06:48

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k dopravní nehodě v blízkosti letiště. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o osobní vozidlo převrácené na střeše, v příkopu mimo vozovku. Řidička již byla mimo vozidlo a bez zjevného zranění. Jednotka zajistila místo nehody, provedla odpojení akumulátoru a kontrolu, zda nedošlo k úniku provozních kapalin. Jednotka spolupracovala: Policie ČR

17.04.2009 09:47

Únik nebezpečné látky

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k úniku nebezpečné látky na lapol "D" Po provedeném průzkumu se potvrdil drobný únik ropných látek v první záchytné komoře. K odstranění byl použit sorbent Cansorb. Jednotka spolupracovala: Pracovníci ČOV

27.02.2009 10:32

Únik nebezpečné látky

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka HZS letiště Ostrava vyjela k úniku nebezpečné látky na ČOV letiště. Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn únik ropných produktů z výtoku ČOV do potoku, který teče do řeky Lubiny. Jednotka HZS letiště Ostrava do koryta potoku vkládala sorbční hady, které se zasypávaly sorbentem, až k místu ústí do řeky. Nebyl zjištěn únik do řeky. Pracovníci ČOV se vydali na kontrolu kanalizace do areálu SOM zjistit možný zdroj havárie. Událost byla nahlášena na odbor Životního prostředí Kopřivnice, Povodí Odry a Dekontě a.s. Odebraly se vzorky vody u stanice ČOV a u ústí do řeky Lubiny. Jednotka HZS letiště Ostrava společně s jednotkou HZS MSK Nový Jičín provedly vyhotovení další záchytné stěny, kterou zasypaly sorbentem. Jednotka spolupracovala: HZS NJ, SDH Mošnov, SDH Petřvald, SDH Příbor, PČR, Dekonta a.s., pracovník životního prostředí, pracovníci ČOV

25.02.2009 13:31

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Jednotka zasahovala u dopravní nehody v obci Mošnov. Osobní vozidlo narazilo do plynové přípojky, kterou urazilo. Jednotka provedla zajištění dopravní nehody a evakuaci obyvatel z okolních obytných budov, celkem 7 dospělých a 2 děti. Za asistence vysokotlakého proudu bylo vypnuto zapalování v osobním automobilu. Po příjezdu HZS NJ bylo provedeno odtažení havarovaného vozidla, následně bylo provedeno stlačení plynové hadice pomocí hydraulických kleští a zazátkování dřevěnou zátkou. Po příjezdu pracovníka plynáren byl plyn odborně utěsněn. Jednotka předala místo zásahu veliteli jednotky HZS NJ a vrátila se na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS NJ, PČR, pracovník plynáren

10.02.2009 05:33

Podezřelý objekt

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka zasahovala na vyžádání PČR z důvodu, že před novou odletovou halou byl nalezen podezřelý předmět a nebylo vyloučeno, že se mohlo jednat o nástražný výbušný systém. Jednotka zajišťovala místo události do příjezdu pyrotechniků, kteří látku identifikovali jako bezpečnou. Po ukončení akce se jednotka vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: PČR, VPL, OBL

28.01.2009 10:40

Únik ropného produktu

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka zasahovala na lapol "C" v prostorách letiště s úkolem zamezit možnému úniku ropných produktů do řečiště. Byly použity dva sorbční hady, sorbční koberce a dva pytle sorbentu Vapex. Lapol byl průběžně kontrolován a znečištěný sorbent odebírán. Jednotka spolupracovala: Vodohospodářský pracovník

23.01.2009 10:29

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Po příjezdu na místo DN zjištěna srážka osobních automobilů na silnici č.58 u obce Petřvald. Oba řidiči byli zraněni, byla jim poskytnuta předlékařská pomoc, po příjezdu RLS byly zraněné osoby předány k dalšímu ošetření. Jednotka provedla odpojení akumulátorů u havarovaných automobilů. Z důvodu leteckého provozu jednotka předala místo nehody HZS NJ a vrátila se na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS Nový Jičín, RLS, Policie ČR

03.01.2009 09:13

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Po příjezdu na místo DN zjištěna srážka osobního automobilu a dodávkového automobilu. Osobní automobil se nacházel mimo vozovku, zraněná řidička byla již v ošetření RLS. Řidič z dodávkového automobilu zraněn nebyl. Jednotka prováděla průzkum v místě DN. Následně po příjezdu jednotky HZS NJ jim byla nehoda předána a naše jednotka se kvůli nastávajícímu leteckému provozu vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS Nový Jičín, RLS, Policie ČR

Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek