Domů Historie Technika Zásahy Naše činnost Rozdělení směn Akce Kontakty
Dnes je úterý 28.03.2023, svátek slaví Soňa a od 18:30 slouží směna č.4

Přehled zásahů jednotky za rok 2007

Zvolte rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
14.12.2007 21:00

Požár jednopodlažní budovy

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka zasahovala u požáru jednopodlažní opuštěné budovy. Požárem byly zachváceny dvě místnosti, na likvidaci požáru byly nasazeny dva vysokotlaké proudy z CAS, přetlaková ventilace. Žádná osoba se v objektu požáru nenacházela. Jednotka spolupracovala: HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor, JSDH Mošnov, Policie ČR

14.12.2007 10:35

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Mošnov

Jednotka zasahovala u nehody nákladního a dodávkového automobilu u čerpací stanice VS OIL v obci Mošnov. Únik cca 5 litrů nafty byl zlikvidován sorbentem Cansorb, na dodávkovém automobilu byl odpojen akumulátor. Žádné zranění účastníků DN nebylo zjištěno. Jednotka spolupracovala: Policie ČR

25.09.2007 14:47

Nehoda nákladního automobilu

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka zasahovala u nehody nákladního automobilu v blízkosti letiště Ostrava. Plně naložený domíchávací automobil sjel mimo vozovku a nebyl schopen další jízdy, navíc hrozilo jeho celkové převrácení v důsledku těžiště betonové směsi. Po příjezdu vyprošťovacího automobilu MB za pomocí tažného a jistícího lana došlo k natažení vozidla zpět na vozovku. Únik provozních kapalin nezjištěn. Jednotka spolupracovala: Majitelé přepravní a vyprošťovací firmy, PČR

09.09.2007 19:40

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Skotnice

Jednotka zasahovala u nehody automobilu v obci Skotnice. Provedla průzkum v místě nehody, po dohodě s velitelem HZS NJ se vrátila z důvodu leteckého provozu na základnu. Jednotka spolupracovala: HZS MSK NJ, PČR, RLS

07.09.2007 14:05

Likvidace životní pohromy

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka zasahovala v objektu společnosti LET'S FLY, kde v důsledku stále trvajících srážek došlo k zatopení leteckého trenažeru. Na odčerpání vody bylo použito ponorné čerpadlo a ejektor z CAS32 Jednotka spolupracovala: Pracovníci firmy LET'S FLY

07.09.2007 02:34

Likvidace životní pohromy

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka byla nápomocna při likvidaci životní pohromy, kdy vlivem intenzivních vytrvalých srážek došlo v průběhu posledních dnů k zatopení objektu nového hangáru opravny letadel Boeing. Hrozilo poškození několikamilionového elektronického stroje. Na přečerpání vody byla použita dvě ponorná, jedno plovoucí čerpadlo a PPS12 Jednotka spolupracovala: HZS NJ, SDH Mošnov, zástupce stavby

24.08.2007 20:21

Likvidace sršního hnízda

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka provedla zásah na likvidaci sršního hnízda v areálu letiště. Speciálním roztokem byla hnízda postříkána, pak zabalena do igelitových pytlů. Zasahující pracovníci byli chráněni oblekem a včelařskou kuklou.

24.08.2007 17:12

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 v obci Mošnov u autobazaru Sitta

Na žádost OPIS HZS MSK Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody na komunikaci I/58 v obci Mošnov u autobazaru Sitta. Po příjezdu naší jednotky byla zjištěna havárie jednoho osobního a jednoho nákladního automobilu. Zraněné řidičce byla poskytnuta předlékařská pomoc, po příletu vrtulníku záchranné služby byla předána k dalšímu ošetření a transportu do nemocničního zařízení. Jednotka odpojila akumulátor, únik provozních kapalin nezjištěn. Jednotka se podílela na úklidu komunikace po nehodě. Jednotka spolupracovala: PČR, vrtulník RLS

25.06.2007 14:53

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Na žádost OPIS HZS MSK Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody na komunikaci I/58 u obce Petřvald. Po příjezdu naší jednotky byla zjištěna havárie jednoho osobního a jednoho nákladního automobilu. Osobní automobil se lehce střetl s nákladním automobilem, následně sjel mimo vozovku a převrátil se na střechu. Zraněná řidička a spolujezdkyně byly po předlékařské pomoci předány rychlé lékařské službě, která zraněné převezla do nemocničního zařízení. Po převrácení a vytažení osobního automobilu na cestu byl odpojen akumulátor, únik provozních kapalin nezjištěn. Jednotka spolupracovala: PČR, RLS

21.06.2007 20:00

Spadnutí části sádrokartonového stropu

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o silné zatečení dešťové vody do mezistropního prostoru v letištní hale a následné spadnutí části sádrokartonového stropu. Jednotka provedla průzkum střechy, kontrolu svodů, dále bylo zjištěno, že technologické zařízení umístěné na střeše je nedostatečně zaizolované. Jednotka provedla odstranění spadlého sádrokartonu, zabezpečila prostor proti volnému pohybu osob, odstranění elektrospotřebičů a jímání vody.

17.06.2007 13:55

Únik hydraulického oleje na autobuse Karosa

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na žádost řidiče autobusu jednotka vyjela k příletové hale na letišti. Jednalo se o ropný únik hydraulického oleje na autobuse Karosa, který vytekl na vozovku. Olej byl zlikvidován sorbentem Cansorb. Po odtažení autobusu jednotka provedla dočištění vozovky a vrátila se na základnu. Únik ropných produktů do kanalizace nezjištěn.

15.06.2007 14:42

Likvidace úniku hydraulického oleje

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání leteckého personálu jednotka vyjela na odbavovací plochu za účelem likvidace úniku hydraulického oleje z brzdového systému letadla ATR 42. K likvidaci byl použit Cansorb, sorbční rohož a záchytná vana. Únik ropných produktů do kanalizace nezjištěn.

14.06.2007 06:30

Technická pomoc

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Do prostoru kanceláře jedné firmy v objektu letiště se dostal mezi stropem a oknem papoušek. Po přivolání zaměstnankyně firmy, která nám místnost otevřela, jsme provedli odchyt ptáka, umístili jsme ho do improvizované přepravky a zajistili předání ornitologické stanici do Bartošovic.

11.04.2007 11:30

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 mezi obcemi Mošnov a Petřvald

Na žádost OPIS HZS MSK Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody na komunikaci I/58 mezi obcemi Mošnov a Petřvald. Po příjezdu naší jednotky zjištěna havárie jednoho osobního automobilu, který sjel mimo vozovku a narazil do stromu. Zraněná řidička předána rychlé lékařské službě, byl odpojen akumulátor a zlikvidován únik provozních kapalin sorbentem Cansorb. Jednotka spolupracovala: PČR, RLS, HZS MSK Bílovec

31.03.2007 17:03

Poskytnutí první pomoci při pádu pracovníka

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na žádost OPIS ÚO NJ vyjela jednotka k poskytnutí první pomoci při pádu pracovníka z konstrukce hangáru. Jednalo se o pracovníka externí firmy. Jednotka spolupracovala: Letecká záchranná služba

29.03.2007 11:23

Únik ropných produktů při tankování vrtulníku Mi-8 AČR

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na žádost VPL jednotka zasahovala na centrální odbavovací ploše na letišti Ostrava. Jednalo se o únik ropných produktů při tankování vrtulníku Mi-8 AČR. Průzkumem zjištěno, že vyteklo cca 30l leteckého petroleje přes odvzdušňovací ventil na palivové soustavě. Na likvidaci havárie byl použit sorbent Cansorb. Použitý sorbent byl jímán do připravených nádob. K úniku ropných produktů do kanalizace nedošlo. Jednotka spolupracovala: VPL, pilot vrtulníku

13.03.2007 05:50

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 mezi obcemi Mošnov a Petřvald

Na žádost OPIS HZS MSK Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody na komunikaci I/58 mezi obcemi Mošnov a Petřvald. Po příjezdu na místo nehody průzkumem zjištěna hromadná havárie vozidel, dvou autobusů, nákladního a osobního automobilu. V autobusech se celkem přepravovalo 25 a 17 cestujících. Nehoda způsobena důsledkem špatné viditelnosti, zraněný cestující předán RLS, která provedla jeho ošetření a převoz do nemocničního zařízení. Jednotka se dále podílela na řízení dopravy, provedla odpojení akumulátoru a provedla likvidaci uniklých provozních kapalin sorbentem Cansorb. Jednotka spolupracovala: HZS Nový Jičín, RLS, PČR

11.03.2007 13:30

Letecká havárie malého dopravního letadla

Místo zásahu: Trnávka

Jednotka na vyžádání OPIS HZS MSK, ÚO Nový Jičín, vyjela k havárii malého dopravního letadla Zlín 142 aeroklubu Ostrava. Událost se stala přibližně ve 13,30 hod. v obci Trnávka. Naše jednotka po příjezdu na místo zjistila, že po dopadu letoun začal hořet. Požár byl likvidován za použití 1 ÚP - vysokotlak.V havarovaném letounu se nacházely dvě osoby, které nehodu nepřežily. Po příjezdu jednotky HZS MSK, ÚO Nový Jičín, bylo místo nehody předáno veliteli této jednotky. Jednotka spolupracovala: PČR , Letecká záchranná služba a RLS.

13.02.2007 09:34

Hlásič požární EPS-ky signalizoval požár v nové odbavovací hale

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Hlásič požární EPS-ky signalizoval požár v nové odbavovací hale, v prostorách 1NP. Po příjezdu na místo zásahu, jednotka provedla průzkum a zjistila, že se jedná o prostor, kde externí stavební firma prováděla práci tak, že docházelo k silnému prašnému znečištění, na které zareagovaly požární čidla. Pracovníci firmy byli poučeni, že takovým způsobem nemohou dále pokračovat. Jednotka se pak vrátila na základnu.

21.01.2007 10:04

Likvidace následků větrné smrště

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání pracovníka VPL jednotka vyjela k likvidaci následků větrné smrště. Jednalo se o vzrostlý strom, který byl značně větrem poškozen. Pomocí motorové pily byl pokácen, aby nedošlo k nechtěnému pádu. Poté se jednotka vrátila na základnu. Jednotka spolupracovala: VPL

Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek