Domů Historie Technika Zásahy Naše činnost Rozdělení směn Akce Kontakty
Dnes je úterý 28.03.2023, svátek slaví Soňa a od 18:30 slouží směna č.4

Přehled zásahů jednotky za rok 2006

Zvolte rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
25.12.2006 20:04

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání HZS Nový Jičín jednotka zasahovala při dopravní nehodě v blízkosti letiště Ostrava. Po příjezdu na místo nehody bylo zjištěno že havarované vozidlo se nachází mimo vozovku v příkopu na pravém boku. Zraněný řidič a tři spolujezdci již byli v ošetření RLS. Jednotka provedla průzkum, odpojila akumulátor. K úniku provozních náplní nedošlo. Po příjezdu HZS NJ bylo místo DN předáno jejich veliteli. Jednotka spolupracovala: RLS, PČR, HZS Nový Jičín

27.09.2006 10:40

Únik leteckého paliva dodávaného z cisterny firmy SHELL

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání SVŘP jednotka zasahovala na severní stojánce letiště Ostrava Mošnov, kde byl zjištěn únik leteckého paliva při tankování z cisterny firmy SHELL do letadla F3-Tornado. Opět nedošlo k automatickému uzavření odvzdušňovacích ventilů a zároveň se projevila další technická závada na palivovém ústrojí. Na letištní plochu vyteklo cca 30l leteckého paliva a jen opatřením posádky a pracovníka firmy SHELL tak nedošlo k většímu úniku ropných produktů. Z letadla však přes odvzdušňovací otvor stále unikalo palivo a dle vyjádření pilota mohlo takto dojít k úniku až 4000l, respektive 8000l paliva. Pokračovalo jímání uniklých ropných produktů do připravených nádob s tím, že bude nutné zahájit tzv. odsávání paliva do cisterny firmy SHELL. Po několika hodinách se technikům podařilo závadu odstranit a problematické odsávání paliva nebylo nutno zahajovat. I tak jsme do nádob nasbírali cca 300l leteckého paliva. Uniklé ropné látky jsme zlikvidovali sorbentem Cansorb, únik do kanalizace zjištěn nebyl. Po 5 hodinách naší asistence letadlo odstartovalo zpět do Anglie. Jednotka spolupracovala: SVŘP, pilot a technici letadla, pracovník firmy SHELL

18.09.2006 12:54

Únik leteckého paliva dodávaného z cisterny firmy SHELL

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání SVŘP letiště Mošnov jednotka zasahovala na pojížděcí dráze u jižní stojánky na letišti Ostrava Mošnov. Po příjezdu na místo nehody zjištěn únik leteckého paliva dodávaného z cisterny firmy SHELL do letounu Harrier GR9 - RAF peruť 1. U letounu nedošlo k automatickému uzavření ventilů z důvodu totálního vybití bateriového zdroje. Na plochu se tak dostalo cca 50 litrů leteckého paliva. Na zasaženou plochu jsme použili sorbent Cansorb a Vapex. Na jímání stále unikajícího paliva jsme použili sběrné nádoby. Po absorbování sorbentů jsme provedli jeho sběr do připravených nádob. Aby uniklé letecké palivo nenaleptalo pneumatiky letounu, použili jsme vysokotlakou vodu se smáčedlem k jejich odmaštění. Letoun byl pilotem zapečetěn a letadlo bylo definováno jako neschopné provozu. Jednotka spolupracovala: SVŘP, pilot letadla

02.09.2006 08:50

Únik leteckého paliva z letadla L-410

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání leteckých mechaniků firmy JOB AIR jednotka zasahovala na letištní odbavovací ploše. Průzkumem zjištěn únik leteckého paliva z letadla L-410 na ploše cca 10m2. K havárii došlo z důvodu, že kapitán letadla neuzavřel palivové kohouty. Jednotka provedla zasypání uniklé ropné látky sorbentem Cansorb. K úniku leteckého paliva do kanalizace nedošlo. Jednotka spolupracovala: letečtí mechanici

28.07.2006 01:05

Nouzové přistání BOEING 737-500

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na vyžádání SVŘP / řízení provozu / jednotka vyjela na odbavovací plochu k letadlu BOEING 737-500, které zde přistálo kvůli poruše, jeho původní destinací měly být polské Katowice. Po příjezdu na místo havárie byl zjištěn únik neznámé kapliny ze zadní části trupu letadla. Ve spolupráci s leteckými mechaniky byla zjištěna závada na ovládání letadla. Vyteklá kapalina byla označena jako hydraulický olej. Letadlo bylo odstaveno, pasažeři byli převezeni náhradní autobusovou dopravou do cílového místa. Jednotka provedla zasypání uniklé ropné látky sorbentem Cansorb a dále byly použity sorbční rohože. Po dohodě s leteckými mechaniky a piloty se jednotka vrátila na základnu. Letadlo bylo opraveno po cca 12 hodinách, pak naše letiště opustilo. Jednotka spolupracovala: SVŘP, kapitán letadla, letečtí mechanici

02.07.2006 18:38

Překážka na vozovce - spadlý strom

Místo zásahu: Komunikaci I/58 mezi obcemi Mošnov-Skotnice

Na vyžádání operačního střediska HZS Nový Jičín jednotka zasahovala na komunikaci I/58 mezi obcemi Mošnov a Skotnice. Operačnímu středisku byla nahlášena překážka na vozovce - spadlý strom. Průzkumem však bylo zjištěno, že se jednalo o dopravní nehodu os. automobilu Škoda Fabia / dle zjištěných zbytků plastů /, které narazilo do stromu. Vozidlo se již na místě nenacházelo, byl proveden důkladný průzkum a odstranění překážky z vozovky.

02.07.2006 11:57

Výjezd sanitního vozidla na odbavovací plochu

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Foto nepořízeno. Výjezd sanitního vozidla na odbavovací plochu z důvodu ztráty vědomí a nevolnosti zaměstnance externí firmy. Osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc, byl proveden převoz před odbavovací halu. Po příjezdu přivolané RLS byla osoba předána a převezena do nemocničního zařízení k vyšetření. Jednotka spolupracovala: RLS Studénka

28.06.2006 20:48

Výbuch akumulátoru

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka vyjela k zásahu na severní stojánku letiště Ostrava Mošnov, kde došlo k výbuchu akumulátoru na zařízení zvedací plošiny TREPEL a zranění dvou pracovníků - poleptání kyselinou v obličejové části. Ihned bylo započato oplachování zasažených osob vodou a po příjezdu RLS oba zranění byli předáni k dalšímu ošetření. Zraněné osoby byly převezeny do nemocničního zařízení. Kyselina z akumulátoru byla rozředěna velkým množstvím vody a spláchnuta z betonové plochy. Jednotka spolupracovala: RLS Nový Jičín

21.06.2006 05:26

Únik LPH při tankování letadla

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Na žádost SVŘP / řízení provozu / jednotka vyjela k úniku LPH při tankování letadla typu Boeing 737-400 Jednalo se o únik paliva z ovzdušňovacího ventilu, který se automaticky neuzavřel. K úniku ropných produktů do kanalizace nedošlo. Jednotka provedla ohrazení a zasypání prostoru sorbčním materiálem Cansorb. Po absorbování LPH jednotka provedla sběr použitého sorbentu a dočistila prostor pod křídlem letadla. Start letadla byl z bezpečnostních důvodů o cca půl hodiny opožděn. Jednotka spolupracovala: kapitán letadla, SVŘP

15.05.2006 10:40

Asistence při svařování

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Jednotka prováděla asistenci při svařování cisterny LPH firmy Shell. Vzhledem k tomu, že se jednalo o specifickou činnost, byl přesně určen prostor, kde se může svařování provádět. Cisterna byla dokonale odvětrána. V průběhu svařování pláště cisterny se do ní neustále vtláčel vzduch, aby koncentrace byla vždy pod mez výbušnosti, což bylo kontrolováno měřením.

08.04.2006 19:13

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 v obci Mošnov

Na vyžádání operačního střediska HZS Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody dvou osobních vozidel na komunikaci I/58 v obci Mošnov. Jedno z osobních vozidel bylo ještě před naším příjezdem uhašeno ručním hasicím přístrojem. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob, z toho jedna smrtelně. Naše jednotka byla nápomocna rychlé záchranné službě, pomocí hydraulického zařízení byla vyproštěna osoba z havarovaného automobilu. Jednotka se podílela na odstranění úniku provozních kapalin, odstranění překážek z komunikace a řízení dopravy na místě nehody. Jednotka spolupracovala: HZS MSK-Nový Jičín, PČR Nový Jičín, RLS, místní občané

23.03.2006 06:36

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 v obci Mošnov

Na vyžádání operačního střediska HZS Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody dvou osobních vozidel na komunikaci I/58 u obce Mošnov. Naše jednotka byla nápomocna rychlé záchranné službě při ošetření dvou zraněných řidičů, zajistila místo nehody, odstranila úniklé provozní náplně vozidel z komunikace, ve spolupráci s Policií ČR řídila dopravu v místě zásahu. Jednotka spolupracovala: HZS MSK-Nový Jičín, PČR OO Příbor, PČR DO Nový Jičín, RLS Studénka

07.02.2006 20:43

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikaci I/58 mezi obcemi Mošnov-Skotnice

Na vyžádání operačního střediska HZS Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody osobního a dodávkového vozidla na komunikaci I/58 mezi obcemi Mošnov-Skotnice. U této dopravní nehody byl řidič osobního automobilu smrtelně zraněn, jednotka provedla jeho vyproštění pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Dále se podílela na odstranění úniku provozních kapalin, odstranění překážek z komunikace a řízení dopravy na místě nehody. Jednotka spolupracovala: HZS MSK-Nový Jičín, PČR OO Příbor, PČR DO Nový Jičín, RLS Studénka

12.01.2006 22:28

Dopravní nehoda

Místo zásahu: Komunikace I/58 u obce Petřvald

Na vyžádání operačního střediska HZS Nový Jičín jednotka zasahovala u dopravní nehody osobního a nákladního vozidla na komunikaci I/58 u obce Petřvald. Na kluzké vozovce došlo ke střetu vozidel, přičemž se osobní vozidlo převrátilo na střechu. Nehoda se obešla bez zranění osob. Jednotka zajistila místo nehody, ve spolupráci s Policií ČR řídila dopravu v místě zásahu, osobní automobil převrátila na kola. Jednotka spolupracovala: HZS MSK-Nový Jičín, PČR OO Příbor

10.01.2006 14:06

Letecká nehoda

Místo zásahu: Letiště Ostrava, Mošnov

Řídící věží / TWR / byla jednotce vyhlášena " letecká nehoda " na vzletové a přistávací dráze letiště Ostrava. Jednalo se o dopravní letoun typu CESNA 303, který se nacházel cca 30m mimo VPD. Posádka letounu byla bez zranění, k úniku provozních kapalin nedošlo. Odpojení elektrického proudu zajistila posádka. Průzkumem byla zjištěna upadlá přední podvozková noha a ohnuty vrtule obou motorů. Nehoda se obešla bez požáru. Jednotka zajistila místo nehody do příjezdu vyšetřovacích orgánů. Zajímavý byl transport letounu v podvěsu pod vrtulníkem do opravny v Německu

Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek